fløyte

bruka i uttrykket fløyte av.

Infinitiv
fløyte
Presens eintal
fløyter
Presens fleirtal
fløyte
Preteritum eintal
fløytte
Preteritum fleirtal
fløytte
Perfektum eintal
fløytt
Imperativ eintal
fløyt!
Imperativ fleirtal
fløyti!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (06.01.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (06.01.2005)
Id fra gammalt system:
4253