neste

sy i hop med sting, reparere, sy att hol
Sjå også neste.

Infinitiv
neste
Presens eintal
nestar
Presens fleirtal
neste
Preteritum eintal
neste
Preteritum fleirtal
neste
Perfektum eintal
nest
Imperativ eintal
nest!
Imperativ fleirtal
nesti!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (29.11.2004)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (16.07.2007)
Id fra gammalt system:
3797