måte

1. tilpasse
2. bruka i uttrykket måte at si og måte ti' m.m.

Infinitiv
måte
Presens eintal
måtar
Presens fleirtal
måte
Preteritum eintal
måta
Preteritum fleirtal
måta
Perfektum eintal
måta
Imperativ eintal
måt!
Imperativ fleirtal
måti!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Svein Jore (20.11.2004)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (02.02.2017)
Id fra gammalt system:
3523