finne

finne

Infinitiv
finne
Presens eintal
finn'e
Presens fleirtal
finne
Preteritum eintal
fann
Preteritum fleirtal
funne
Perfektum eintal
funni
Imperativ eintal
finn!
Imperativ fleirtal
finni!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (02.11.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (14.06.2005)
Id fra gammalt system:
3294