fikle

Sjå også fikl og fikl'e.

Infinitiv
fikle
Presens eintal
fiklar
Presens fleirtal
fikle
Preteritum eintal
fikla
Preteritum fleirtal
fikla
Perfektum eintal
fikla
Imperativ eintal
fikl!
Imperativ fleirtal
fikli!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (23.10.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (29.11.2004)
Id fra gammalt system:
3047