egle

terge, erte

Infinitiv
egle
Presens eintal
eglar
Presens fleirtal
egle
Preteritum eintal
egla
Preteritum fleirtal
egla
Perfektum eintal
egla
Imperativ eintal
egl!
Imperativ fleirtal
egli!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (23.10.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (23.10.2004)
Id fra gammalt system:
2971