pukke

bruka i uttrykket pukke på

Infinitiv
pukke
Presens eintal
pukkar
Presens fleirtal
pukke
Preteritum eintal
pukka
Preteritum fleirtal
pukka
Perfektum eintal
pukka
Imperativ eintal
pukk!
Imperativ fleirtal
pukkji!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (19.10.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
2844