sjæpe

sitje med føtene ifrå kvarandre

Infinitiv
sjæpe
Presens eintal
sjæpar
Presens fleirtal
sjæpe
Preteritum eintal
sjæpa
Preteritum fleirtal
sjæpa
Perfektum eintal
sjæpa
Imperativ eintal
sjæp!
Imperativ fleirtal
sjæpi!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (15.10.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
2615