mynnt

utsjånad på munnen / rundt munnen

Ubunden form eintal
mynnt
Bunden form eintal
mynntí
Dativ eintal
mynntinn
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Kropp og helse (menneske)
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (02.10.2004)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (11.08.2007)
Id fra gammalt system:
2225
Intern kommentar:
Holen: På arket står dømet "'An va' innmynnt'e.". For det første er innmynnte registrert som eit eige ord, for det andre er det eit adjektiv. Finn eit døme der ein brukar substantivet mynnt.