sjâber

ikkje i form, sjuk

Hankjønn
sjâber
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Ord med utanlandsk opphav
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (29.09.2004)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (14.07.2007)
Id fra gammalt system:
2159
Intern kommentar:
Holen: Ikkje dialekt, bør strykast. Har ikkje lagt inn døme.