attasti (V)

bakerst, sist, til slutt
Sjå også bakastí

Preposisjon
attasti
Ordklasse
Preposisjon
Vallemål / Hylestadmål
Vallemål
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (28.09.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (06.10.2005)
Id fra gammalt system:
2099
Intern kommentar:
SJ: attastí er adv