flakke

rote til

Infinitiv
flakke
Presens eintal
flakkar
Presens fleirtal
flakke
Preteritum eintal
flakka
Preteritum fleirtal
flakka
Perfektum eintal
flakka
Imperativ eintal
flakk!
Imperativ fleirtal
flakkji!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Bergit Kjetilsdotter Rike
Registrert av:
Sigurd Brokke (01.12.2018)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
15657
Ukjent ord, sikker kjelde