fyresveip'e

dei to fyrste linene i eit stev eller fyrste delen av ein slått

Ubunden form eintal
fyresveip'e
Bunden form eintal
fyresveipen
Dativ eintal
fyresveipæ
Ubunden form fleirtal
fyresveipa
Bunden form fleirtal
fyresveipan
Dativ fleirtal
fyresveipó
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Musikk, song og dans
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (05.09.2014)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
12236
Ukjent ord, sikker kjelde
Intern kommentar:
Frå Tarald Nomeland / GOS via Olav O. Holen.