skakke

gjere noko leitt, gjere noko til meins

Infinitiv
skakke
Presens eintal
skakkar
Presens fleirtal
skakke
Preteritum eintal
skakka
Preteritum fleirtal
skakka
Perfektum eintal
skakka
Imperativ eintal
skakk!
Imperativ fleirtal
skakkji!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav T. Åkre
Registrert av:
Sigurd Brokke (20.04.2013)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (20.04.2013)
Id fra gammalt system:
11550