pirre

erte, få i sinne

Infinitiv
pirre
Presens eintal
pirrar
Presens fleirtal
pirre
Preteritum eintal
pirra
Preteritum fleirtal
pirra
Perfektum eintal
pirra
Imperativ eintal
pirr!
Imperativ fleirtal
pirri!
Registrerings­grunn
Annleis bruk / tyding
Ordklasse
Verb
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Tarald Nomeland
Registrert av:
Sigurd Brokke (14.01.2012)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
10521