ǿrte seg på

verte vond på einkvan eller på grunn av eitkvart

Uttrykk
ǿrte seg på
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav O. Holen
Registrert av:
Sigurd Brokke (27.08.2011)
Oppdatert av:
Knut K. Homme (10.12.2015)
Id fra gammalt system:
10276
Intern kommentar:
KKH: Svålaug ørte seg på 'an Åni for 'an va' så vónd'e å úlílèg'e.